Ova referentna lista omogućava pregled izvršenih projekata i pretragu preko sljedećih parametre: vrsta posla, godina, partner, objekt, subjekt, država, grad, veličina projekta, ...

Navedeni podaci sadrže informacije o projektima od 2002. godine, dok su projekti od 2011. godine prikazani i na interaktivnoj karti.