Poduzeće HELB zasniva se na proizvodnji upravljačkih i razvodnih ormara za distribuciju električne energije. Uzimajući u obzir specifičnosti Vašeg postrojenja i različitih industrijskih procesa, iskusan tim projektanata, inženjera kontrole kvalitete i tehničara na raspolaganju je za rješavanje svih Vaših zahtjeva. Za sve naše proizvode i usluge osiguravamo kompletnu tehničku dokumentaciju, certifikate i ispitne protokole prema traženim tehničkim standardima.


Trebate li cjelokupni sustav za distribuciju električne energije ili specifičan sustav za automatizaciju pogona, mi ga možemo proizvesti za bilo koju industrijsku primjenu. To su primjerice:

— Energetski razvodi za elektroenergetska postrojenja
— Mobilni kontejnerski razvodi za različite industrijske primjene
— Prijenosni razvodni ormari za specifičnu primjenu (npr. za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom)
— Rrazvodni ormari za istosmjerna ili izmjenična napajanja
— Kompaktni razvodni ormari gradilišta
— Upravljački ormari za visokonaponska i srednjenaponska postrojenja
— Upravljački ormari za energetske transformatore
— Upravljački ormari i SCADA sustavi u domeni automatizacije procesa
— Rekonstrukcija i modernizacija postojećih niskonaponskih razvoda ili upravljačkih sustava.

Telefon +385 1 2781 455
Email proizvodnja@helb.hr
Jezik Croatian, English