Društvo s ograničenom odgovornošću HELB osnovano je 1990 godine. Od tada društvo radi u području energetike i to prvenstveno s državnim tvrtkama iz INA i HEP grupacije. S vremenom, zbog fleksibilnosti i kvalitete rada, te brzine odziva na zahtjev kupaca, povećava se opseg i zahtjevnost izvođenih usluga, a našem timu se pridružuju iskusni inženjeri iz grupacije Končar.  

Godine 1994. poduzeće je, ubrzo nakon procesa mirne reintegracije, samostalno izvelo rekonstrukciju i puštanje u pogon transformatorske stanice na naftnom polju Đeletovci, što je 1. projekt rekonstrukcije transformatorskih stanica na srednjem naponu (SN). Godinu dana kasnije poduzeće je već imalo desetak djelatnika koji su dali snažni doprinos na projektima Ininih naftnih polja.

GODINA
Ključni događaji
BR. ZAPOSLENIH

1990


2

1991

5

1992

2

1993

5

1994


6

1995


8

1996


13

1997

19

1998


21

Ulaskom u područje istraživanja nafte i plina 1998. godine, poduzeće je već godinu dana kasnije, razvilo 1. kontejnersko postrojenje za pogon i upravljanje izmjeničnim motorima MCC (Motor Control Center) za nacionalnu kompaniju Crosco – Naftni servisi.

1999


23

2000


24

Nakon 2000. godine poduzeće ima više od 20 zaposlenih, uz stalno povećanje broja i zahtjevnosti usluga, a stečeno znanje i iskustvo se prenose na mlađi kadar. Društvo se profilira kao jedno od vodećih u području montaže, ispitivanja i puštanja u rad srednjenaponskih postrojenja. Stručno osoblje, sastavljeno od iskusnih elektromontera, poslovođa, inženjera i voditelja projekata, uspješno obavlja radove na izuzetno zahtjevnim elektroenergetskim objektima. Uz sudjelovanje na projektima vezanim za proizvodnju, prijenos i distribuciju električne energije, razvojem cestovne infrastrukture u Hrvatskoj, HELB je uključen u izgradnju niza pratećih energetskih objekata. Sve veći dio djelatnosti društva postaje proizvodnja opreme i uređaja za energetiku i industriju, a poseban dio proizvodnje, i njoj pridruženog razvoja, vezan je za naftnu industriju.

2001


25

2002


27

2003


38

2004


55

2005


69

2005. godinu je obilježio 1. projekt u Rusiji: gradnja plutajuće bušaće platforme.

2006

65

2007


78

2008


83

Početkom 2008. godine HELB zapošljava više od 80 djelatnika, organiziranih u terenske timove opremljene svim potrebnim alatima i uređajima. Uz operativno izvođenje projekata kontinuirano se ulaže u povećanje kvalitete, novu opremu i alate te obrazovanje djelatnika.

2009


83

Ugovarajući cjelokupnu izgradnju transformatorske stanice i sustava kabliranja, HELB je 2009. godine izgradio 1. vjetropark u Hrvatskoj spojen na 110 kV mrežu - 42 MW VP Vrataruša. Time je poduzeće snažno ušlo u tržište obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti. Nakon potrebne obuke, HELB je izgradio desetke fotonaponskih elektrana u Hrvatskoj i instalirao nekoliko bioplinskih postrojenja.

2010


78

2011


83

Započevši s ugovorom za UNDP – Program Ujedinjenih naroda za razvoj 2011. godine, danas s preko milijun m2 pregledanih površina i preko 500 izdanih energetskih certifikata, HELB je tržišni lider u energetskom certificiranju. Od 2010. HELB izvodi radove parametriranja i ispitivanja numeričke relejne zaštite na SN rasklopnim postrojenjima, a od 2011. je licenciran za montažu i ispitivanje VN kabelskih spojnica i završetaka.

2012


86

2013


96

Hrvatska se pridružuje Europskoj uniji sredinom 2013. godine, a odmah nakon toga, HELB je izveo radove na rekonstrukciji SN transformatorskih stanica u Škotskoj, stekavši značajnu referencu na tržištu EU. Krajem 2013. godine, HELB ulazi na veliko kinesko tržište, angažiran od strane ABB na poslu numeričke relejne zaštite na SN rasklopnom postrojenju.

2014


105

Nakon završetka instalacije 4 VN transformatorske stanice za Ministarstvo električne energije Kurdistana 2014. godine, HELB je pokrenuo provedbu agresivnije izvozne strategije. Tako je tijekom 2014. HELB izlagao na međunarodnim sajmovima nafte i plina: MEOS u Kraljevini Bahrein i OMC Ravenna u Italiji.

2015


117