Helb među osam najjačih svjetskih kompanija za retrofit bušaćih postrojenja

Objavljeni rezultati istraživanja najsuvremenije tehnologije!

Objava rezultata dvogodišnjeg istraživačkog projekta kojeg HELB provodi u suradnji s FSB pobudio je veliko zanimanje stručne javnosti. Radi se o projektu „Napredni sustavi za upravljanje procesom bušenja postrojenja za istraživanje ugljikovodika“ tj. o sustavima za automatsko bušenje i prigušenje oscilatornih vibracija bušećeg alata koji su predstavljeni na 9. međunarodnoj konferenciji Nafta, plin i primarna energija 2017. u Šibeniku. Kao hrvatski proizvođač, HELB se ovim rezultatom pozicionira među 8 najjačih globalnih igrača iz SAD-a, Kanade, Njemačke, Švedske i Nizozemske s rješenjima za retrofit bušaćih postrojenja.

Rezultati su nastali na temelju suradnje s Fakuletom strojarstva i brodogradnje, a sufinancirani su sredstvima agencije HAMAG BICRO.  Uključuju najsuvremeniju tehnologiju u području upravljanja vršnim pogonom (Top Drive), isplačnim pumpama (Mud Pump) i dizalicom (Draworks) te mogućnosti retrofittinga temeljenih na primjeni servo-upravljačkog sustava. Navedeni rezultati istraživanja i nova tehnologija bušaćim kompanijama omogućavaju znatno poboljšanje WoB i RoP parametara.

Cjelokupni rad prof.dr.sc. Danijela Pavkovića i dr.sc. Mihael Cipek s FSB-a te Pavla Šprljana i Gorana Jurišića iz HELB-a, pod nazivom “Some recent results of automated drilling and torsional vibration active damping r&d aimed at mature drilling systems retrofitting” može se naći link.