NAKON NUKLARNE ELEKTRANE, USPJEŠNO NA TERMOELEKTRANI U ARGENTINI

Povratak u Latinsku Ameriku

Nakon uspješnih projekata u suradnji s KPT-om u Egiptu, Filipinima, Omanu, Peruu, HELB je na mapu svog portfolia dodao još jedan zaključen posao u Argentini. Riječ je o nadzoru nad montažom transformatora snage 215 MVA u okolici Buenos Airesa na lokaciji termoelektrane Genelba (Thermal Power Plant Genelba ‘CTGEBA’) instaliranog kapaciteta 670 MWE. CTGEBA je u vlasništvu najveće neovisne energetske kompanije u Argentini - Pampa Energia, koja preko svojih podružnica sudjeluje u naftnom i plinskom biznisu. Osim toga CTGEBA ima strateški položaj, budući da je svega jedan kilometar udaljena od Ezeiza VN transformatorske stanice, referentnog čvorišta za opskrbu električnom energijom zemlje za trenutke najviše potražnje.

Ovim projektom također ostvarena je suradnja s glavnim izvođačem radova Techint Ingeniera y Construction, građevinskom inženjering kompanijom sa 70 godina iskustva i 25.000 radnika diljem svijeta. HELB-ov angažman je uključivao nadzor nad elektro radovima, spajanje cijevi od konzervatora do transformatora, bušenje rupa i montažu konzervatora, vakumiranje transformatora, punjenje i centrifugiranje ulja.

Osim uspješno obavljenog posla, po povratku iz Argentine ostali su dojmovi izvrsne radne atmosfere te nasmijanih i vedrih ljudi. Iako je riječ o nacionalnosti s dalekog kontinenta i znatnoj jezičnoj barijeri, ostaje u pamćenju međusobna spremnost na pomoć u bilo kojoj situaciji.

HELB je u Argentini inače radio prije više godina na remontu nuklearne elektrane Embalse sličnog instaliranog kapaciteta (683 MWE) pa tim više raduje ovaj svojevrsni povratak.