HELB održava trafostanice prvog vjetroparka u Crnoj Gori

Upravljanje i nadzor nad 72 MW energije iz vjetra

Nakon završene montaže 72 MW vjetroparka Krnovo i njemu pripadnih trafostanica TS Krnovo i TS Brezna u Crnoj Gori, HELB je angažiran od strane Krnovo Green Energy d.o.o. za poslove detaljnog pregleda izvršenih radova i dostavljene dokumentacije u sklopu pripreme postrojenja za tehnički pregled. Tijekom navedenog vremena HELB-ovi stručnjaci uspješno su sudjelovali u puštanju u pogon TS Krnovo i TS Brezna. Nakon uspješnog puštanja TS Krnovo pod napon HELB preuzima upravljanje i nadzor nad elektroenergetskim segmentom vjetroparka. Radi se o upravljanju i nadzoru 33/110 kV transformatorske stanice Krnovo, (220)110/35/10kV transformatorske stanice Brezna, inženjerskom savjetovanju te cjelodnevnoj (0-24h) pripravnosti, kao i uslugama koordinacije na objektima. Također na TS Brezna HELB s podizvoditeljima osigurava stalnu posadu.

Inače HELB je pri kraju pregovora uz ugovor o upravljanju i održavanju TS Krnovo što je potvrda do sada dobro izvršenog posla i prirodan nastavak kvalitetne poslovne suradnje.

Projekt je inicirao Akuo Energy SAS sa sjedištem u Parizu, developer i operator na više projekata OIE globalno koji ukupno upravlja s 20 vjetroparkova po svijetu. Ključni ugovarači su renomirane tvrtke kao GE (isporuka vjetroagregata), Siemens (trafostanice i dalekovodi) te građevinska tvrtka Porr za ceste i ostalu infrastrukturu elektrane.

Inače VP Krnovo je prva vjetroelektrana u Crnoj Gori i jedan je od najvećih u ovom dijelu Europe. U smislu doprinosa regionalnom gospodarstvu i primjeni najbolje poslovne prakse, VP Krnovo je razvijen i izgrađen prema najvišim društvenim i ekološkim standardima koje je postavila Svjetska banka. Više o ostalim projektima Akuo Energy može se naći na linku.