Stalno nastojanje k ostvarenju načela kvalitete, zaštite okoliša te zdravlja i sigurnosti našeg osoblja i naših kupaca dovela je do činjenice da je od 1999. godine HELB ocijenjen i certificiran da ispunjava zahtjeve Sustava upravljanja kvalitetom - ISO 9001: 2008, zatim da ispunjava zahtjeve Sustava upravljanja okolišem - ISO 14001: 2004,

a u novije vrijeme je proveden i Sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu - OHSAS 18001: 2007. Kako bi se zadovoljili najviši standardi potreba svojih kupaca i prati najnovije tehnološke promjene, HELB kontinuirano ulaže u kompetencije svojih zaposlenika koje se dokazuju nizom certifikata i uvjerenja.

Opći certifikati

ISO 9001:2008 sustav upravljanja kvalitetom

ISO 14001:2004 sustav upravljanja okolišem

ISO/TS 29001:2010 Sustav upravljanja kvalitetom za proizvode i usluge za naftnu, pertrokemijsku i industriju prirodnog plina

Odobrenje za građenje građevina - skupina E i H

Energetski pregledi i energetski certifikati

Osnovni tehnički certifikati/kompetencije

Član Komore ovlaštenih inženjera elektrotehnike

Stručni ispit za elektrotehniku

Osposobljavanje električara na izgradnji,održavanju i ispitivanju privremenih električnih instalacija

Stručni radnik za protueksplozivnu zaštitu

SIQ protueksplozijska zaštita

MODUL 1 - Certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom

MODUL 2 - Certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom

MODUL 3 - Energetski pregledi velikih poduzeća

Energetsko certificiranje - program usavršavanja

OBO Betterman - instalacijska obuka

Poslovi postavljanja cijevnih skela

Rukovatelj hidrauličnom platformom

Energetska učinkovitost u industriji

Projektiranje i izvođenje FN sustava

Termografija - osnove

Infrared Thermography Level 1 (vrijedi do 06/16)

EPLAN Electric P8-softversko riješenje za dizajn električnih sustava i uređaja

SEE Electrical CADdy++ - softversko riješenje za dizajn električnih sustava i uređaja

Zdravstveni i sigurnosni certifikati

OHSAS 18001 sigurnosni sustav upravljanja zdravlja na radnom mjestu

Sigurnosne liste za dobavljače - SCC

Sigurnost na moru - STCW A-VI/1 Osnovna obuka

Rad na siguran način u blizini elektrificirane pruge-kontaktna mreža

Vatrogasni podoficir

Stručni ispit za zaštitu od požara

Zaštita od požara

Prva pomoć

HILTI vatrozaštitni sistemi

OBO BSS sustavi zaštite od požara - instalacijska obuka za kabelske ulaze

Osposobljenost za provođenje evakuacije i spašavanja

Osposobljenost za rad na siguran način

Stručni ispit - stručnjak zaštite na radu

Koordinator zaštite na radu

Rad pod naponom na NN za rukovoditelja

Specijalni tehnički certifikati/kompetencije

Siemens VN prekidači do 245 kV

Tyco kabelski pribor za napone 110 kV

ABB Izrada kabelskih završetaka i spojnica 52-170 kV

ABB stručnjak za relejnu zaštitu - Distantna zaštita

ABB stručnjak za relejnu zaštitu - Diferencijalna zaštita transformatora

ABB stručnjak za relejnu zaštitu - Sabirnička zaštita

Končar stručnjak za relejnu zaštitu

Siemens stručnjak za relejnu zaštitu - Osnove DIGSI

Siemens stručnjak za relejnu zaštitu - IEC 61850 i GOOSE konfiguracija

Siemens stručnjak za relejnu zaštitu -  Distantna zaštita​

Schneider Electric (Areva/Alstom) stručnjak za relejnu zaštitu

Siemens SIMATIC ST-TIA - osnovna obuka automatizacije

Siemens SINAMICS S120 - obuka osnovnog pogona(NN)

Osnovni tečaj automatizacije Beckhoff

SIEMENS- Osposobljenost za montažu i instalaciju - SF6-plinom izolirane SN sklopne opreme

Uklopničar (HEP NOC)

Stručni ispit za voditelja pogona OI

Specijalist za unutarnje instalacije NN (HEP NOC)

Eaton xEnergy switchboard - obuka za sklapanje NN razdjelnika

Ex-zaštita tipa "d" vatrootpornog kućišta - postavljanje kabelskih uvodnica

Certificirani Roxtec-ov instalater - za kabelske ulaze

Tehnologije solarnih elektrana