Naša vizija je:

— postati vodeći MSP integrator na području električne energije u jugoistočnoj Europi i na Bliskom istoku te steći stabilan položaj na tržištu EU


HELB zapošljava visoko-stručne djelatnike koji, svojim marljivim radom, stvaraju novu razinu kvalitete i nose se s izazovima napretka tehnologije i cjelokupnog društva. Poduzeće nudi pouzdanost, kvalitetnu komunikaciju, brzinu te fleksibilnost u vođenju i rješavanju od najjednostavnijih do najsloženijih projekata u području:


— obnovljivih i alternativnih izvora energije,
— proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije,
— energetike, automatizacije i upravljanja u industriji,
— rekonstrukcija i održavanja elektroenergetskih sustava,
— održivosti i učinkovitosti sustava.

Od osnutka 1990. godine društvo izvodi elektromontažne radove na svim naponskim razinama. Radove izvode za to obučeni djelatnici prema važećoj zakonskoj regulativi. Posebna pozornost se pridaje praćenju kvalitete radova u svim fazama izvođenja, ispitivanju svojstava opreme i funkcionalnosti sustava te svoj pratećoj dokumentaciji. Uz iskusne elektromontere se kroz zahtjevnije projekte stvara kadar vrhunskih inženjera za ispitivanje i puštanje u pogon, voditelja projekata i projektanata. Kontinuirano se ulaže u nove alate, opremu i tehnologiju te stručna znanja djelatnika.

Naša misija je njegovanje i rast vrlina iznimne profesionalnosti, duha zajedništva i društvene odgovornosti.

IZNIMNA PROFESIONALNOST
Zahvaljujući iznimnoj profesionalnosti uvijek premašujemo očekivanja naših klijenata. To je vidljivo kroz povećanje njihove produktivnosti i konkurentnosti. Naš je cilj i to da rad s nama uvijek predstavlja zadovoljstvo.

DUH ZAJEDNIŠTVA
Kroz duh zajedništva i predanost stalnom napretku stvaramo pozitivnu radnu atmosferu i okruženje u kojem se iznimni rezultati potiču, priznaju i nagrađuju.

SOCIJALNA ODGOVORNOST
Našim društveno odgovornim ponašanjem postali smo uzor drugima u održivom razvoju zajednice.
Svrha društva je da putem razvoja, projektiranja i proizvodnje elektroopreme, montaže, ispitivanja i puštanja u rad električnih postrojenja, svojim partnerima osigura pouzdanu isporuku električne energije, siguran rad industrijskih postrojenja i povezanih uređaja, kao i sigurnost ljudi koji ih opslužuju. Konkurentsku prednost poduzeće ostvaruje visokim standardom svojih djelatnika, njihovim zadovoljstvom, kvalitetnom komunikacijom s partnerima i međusobno. Također se, uz sada već široku osnovnu djelatnost, traže novi pravci razvoja. Kvaliteta rada se odražava kroz detaljnu tehničku pripremu, planiranje i vođenje radova, kontrolu izvođenja i praćenje troškova radova.

Društvo se temelji na načelima tolerancije i razumijevanja, poštivanja struke i humanosti. Poštivanjem lokalnog zakonodavstva i vrijednosti, društvo ostavlja trajan trag u zajednici. Vrijednosti društva se ne zasnivaju isključivo na profitabilnosti, nego štoviše, na razvoju i suživotu društva sa širom zajednicom. Točnije, to podrazumijeva doprinos društva u kvaliteti i razvoju svakog djelatnika kako bi oni, svojim radom, mogli doprinjeti kvaliteti i razvoju svojih obitelji kao i lokalne zajednice. Spoj novih tehnologija i brzog tijeka života zahtjeva izrazitu fleksibilnost i veliki trud svih segmenata društva.

Osigurati svim svojim partnerima:

— kvalitetnu, kontinuiranu, održivu i učinkovitu opskrbu električnom energijom
— sigurnost i pouzdanost proizvodnih i poslovnih procesa te djelatnika koji ih opslužuju


Ciljeve postići kroz:

— razvoj i projektiranje elektroenergetskih sustava i proizvoda
— proizvodnju električnih proizvoda i uređaja
— isporuku i montažu elektroenergetske opreme
— ispitivanje i puštanje u rad elektroenergetskih postrojenja, sustava automatizacije i sustava u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom

— održavanje i unapređenje elektroenergetskih sustava
— brigu o zaštiti na radu, poštivanju zakonske regulative i utjecaju na okoliš.